bekijk vacatures
cv uploaden

Expertise door
kennisdeling

Ervaren professionals op het gebied van ruimtelijke ordening

Een organisatie kan door uiteenlopende redenen behoefte hebben aan detachering of outsourcing. Met de ervaren professionals van Buro BRIQ bent u zeker van directe en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Vandaar ook dat onze mensen de afgelopen jaren voor en namens veel gemeenten onder meer bestemmingsplannen hebben opgesteld, naar behoefte in de huisstijl van de betreffende gemeente.

Wilt u specialistische kennis in huis halen met één van de professionals in het ruimtelijk domein van Buro BRIQ? Wij stellen ons graag aan u voor.

Bel direct met 074 792 00 38 of mail naar info@burobriq.nl.

Welke expertise kunt u van ons verwachten

Het opstellen van bestemmingsplannen en/of ruimtelijke onderbouwingen

Het juridisch begeleiden van bestemmingsplanprocedures, inclusief de beoordeling en afhandeling van zienswijzen en/of beroepschriften

Het doorlópen en begeleiden van afwijkingsprocedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Het geven van projectleiding aan (complexe) ruimtelijke ordeningsprojecten en/of gebiedsprocessen
(bijvoorbeeld in het kader van Natura 2000)

Het beoordelen en afhandelen van principeverzoeken van particulieren of ondernemers binnen de wetgeving en gemeentelijke beleidskaders

Op zoek naar professionals
die het verschil maken?

Heeft u ondersteuning nodig bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening? Zoekt u iemand die direct kan bijspringen om een bestemmingsplan te maken, procedures (juridisch) kan begeleiden of leiding geeft aan een project? Daar helpt Buro BRIQ u mee! Wij detacheren de beste vakmensen op dit specifieke gebied.

Stedenbouwkundige

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Planoloog

Vergunningsverlener WAB0

Juridisch medewerker handhaving

;